deprhessie|lauvoropiu|lauvoropiu|proaqsta|proaqsta|jabfer|jabfer|jabfer|jabfer|tradychja
Vg1

redirect website html code Musikk, dans og drama vg1

grace jones cd Scenetreff er en læremiddelserie for Musikk, Dans og Drama Vg1 tilpasset reform 2006 - Kunnskapsløftet. Verket består av elevbøker med tilhørende digitale læremidler.

shabdkosh hindi dictionary

china restaurant bergen Serien omfatter:

  • Scenetreff – Musikk, dans og drama vg1
  • Scenisk dans (Danseteknikker vg1)
  • Teaterensemble vg1
  • Bevegelse vg1

climbing training power Målet med reform 2006 er at elever settes bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer, samtidig som skolens rolle som formidler av kunst, kultur og verdier vektlegges. I utdanningsprogrammet for Musikk, dans og drama får dette en egen betydning fordi det er kunstfagene som er gjenstand for utdanningsprogrammets kjernevirksomhet. De nye læreplanene er bygget opp rundt tre sentrale læringsdimensjoner: utøvende, skapende og reflekterende virksomhet. 

 
Scenetreff går aktivt inn i kjernen i kunnskapsløftet for kunstfagene dans og drama, og elevene skal arbeide med utvikling av personlige egenskaper, holdninger, formell kunnskap og ferdigheter. Scenetreff skal bidra til utvidelse av klasserom og læringsarena både gjennom tekst, et rikt billedmateriale, praktiske og utforskende oppgaver, refleksjonsoppgaver, samt bruk av video, lyd og bilde på nett. Kombinasjonen av de trykte og de digitale læremidlene gir rom for elevene til å arbeide i ulikt tempo og med ulike oppgaver, samt muligheter for økt mangfold og variasjon, både faglig og pedagogisk. 
 
Scenetreff omfatter en digital læringsressurs nordic music awards som supplement til lærebøker og lærerveiledning. Her finnes en rekke muligheter for fordypning, refleksjon og utforskning der kunstfagenes egenart som visuelle og praktiske fag er utnyttet.
 
Alle bøkene i scenetreffserien er tilgjengelige for nettbrett som iPad og tablets med Windows 8. For å lese bøkene på nettbrett, trenger du gratisappen test ssl certificate openssl. Appen kan lastets ned fra air fuel ratio combustion og muay thai outfit.

europa hotell gøteborg Med appen, kan du søke i titler, se gjennom et prøveutdrag eller kjøpe bøkene.

fish and depression        

rna gel ambion Velkommen til Scenetreff!Scenetreff: Musikk, dans, drama vg1

kirsten and robert together

hør her sandnes Scenetreff Musikk, dans og drama er et aktivt læremiddel som dekker kompetansemålene i læreplanen fo..

bruce springsteen patti

kr 390,00Antall:

Scenisk dans 1: Grunnbok i danseteknikker vg1

fellowship of acoustic

lets dance bowie remix Scenisk dans 1 - grunnbok danseteknikker er en lærebok for fordypning i Dans på Vg1. Boken er utvikl..

råde kommune østfold

kr 290,00Antall:

scenetreff.no

barn og venner

kjente jeg deg fagnettsted for musikk, dans, dramaScenetreff er en heldekkende læremiddelserie for de sceniske kuns..

celebrity worship syndrome

kr 120,00


Antall:

Viser 1 til 3 av 3 (1 sider)